2021

Úřední deska                                                                                      vyvěšeno sejmuto
DSO_ceny_Vodné-Stočné_2021_zveřejnění_4.1.2021.pdf  04.01.2021 02.01.2023
Zubní pohotovost 02-21.pdf  14.01.2021 26.04.2021
Oznámení fin úřadu 1-2021.pdf  14.01.2021 31.05.2021
Veřejná vyhláška OOP
Stanoveni_prechodne_upravy_provozu_na_poz._kom._Ka.pdf
situacni_planek.pdf 
schema_pro_oznaceni_pracovnich_mist_v_obci.pdf 
 
14.01.2021 08.02.2021
Veřejná vyhláška 01-2021..pdpronájem pozemku 12.02.2021 11.03.2021
Veřejná vyhláška 02-2021.p.pdf  17.02.2021 11.03.2021
Pozvánka na vř zasedání 17-2021 Obec H-L.pdf  17.02.2021 12.03.2021
Sčítání lidu domů a bytů 2021 18.02.2021 17.05.2021
Výroční zpáva 2020 - info 106-1999.pdf  19.02.2021 31.03.2021
Veřejná vyhláška OOP
Stanoveni_prechodne_upravy_provozu_na_poz._kom._si.pdf (309562)
_situacni_planek-OOP II-318 Častolovice.pdf (510940
04.03.2021 22.03.2021
VV-Vydání Územního plánu Hřibiny-Ledská.pdf (0) 12.03.2021 31.03.2021
Usnesení zastupitelstva obce H-L 17-2021.pdf  22.03.2021 19.04.2021
Oznámení občanům, Očkování Covid- změna místa v RK pdf.pdf  24.03.2021  
Veř. Vyhl - č. 3 ZÚR KHK - zveřejnění A č. 3 - ÚZ ZÚR KHK po A č. 3.pdf  01.04.2021 19.04.2021
Rozpočtové opatření č.1-2021 H-L.pdf  12.04.2021  
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech H-L .pdf  12.04.2021 14.06.2021
VV-Finanční úřad, daň z nemovitých věcí.pdf 
Informace_slozenky.pdf 
Přiznání k dani z nemovitých věcí - FÚ 2021.pdf 
21.04.2021 31.05.2021
DSO OV oznámení o zveřejnění 1_21.pdf  21.04.2021 11.06.2021
Návrh rozpočtu DSO OV 2021.pdf  21.04.2021 10.06.2021
Zubní pohotovost 05-21.pdf  20.05.2021 14.06.2021
OOP_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_na_poz.kom.pdf 
situacni_planek.pdf 
28.04.2021 17.05.2021
Porovnání položek 2020 kalkulace cen pro vodné a stočné DSO OV.pdf  29.04.2021  
VV -01_OOP_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_pri_uzavirc.pdf 
VV příloha_02_situacni_planek.pdf 
 
30.04.2021 17.05.2021
Verejna vyhlaska_ZÚR-KHK A5.pdf  11.05.2021 31.05.2021
Návrh závěrečnáho účtu DSO OV 2020 .pdf 
Zpráva auditora.pdf 
Vykazy 122020.pdf 
19.05.2021 10.06.2021
VV_02_situacni_planek VL 389.pdf 
VV_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_na_poz._kom._-_.pdf 
 
20.05.2021 10.06.2021
Pozvánka veřejné zasedání 18-2021.pdf  24.05.2021 09.06.2021
Návrh závěrečného účtu obce H-L 2020.pdf; fin 2020.pdf 
příloha2020.pdf rozvaha 2020.pdf výkaz zisku a ztrát 2020.pdf závěrečná zpráva auditora 202010092021.pdf (10,8 MB)
24.05.2021 09.06.2021
01-Návrh OOP N PP LABE.pdf 
VV-MZE-33053_2021-15121.pdf 
 
31.05.2021 21.06.2021
Závěrečný účet DSO ORLICE_NÁVRH_2020.pdf  31.05.2021 17.6.2021
Rozpočtové opatření č.2-2021 obce H-L.pdf  10.06.2021 09.09.2021
DSO OV oznámení o zveřejnění 2_21.pdf 11.06.2021  
Oznámení o povinně zveř. dok. obec H-L.pdf  14.06.2021 09.09.2021
Závěrečný účet_2020 obce Hřibiny-Ledská.pdf,  fin 2020.pdf 
příloha2020.pdf 
rozvaha 2020.pdf 
výkaz zisku a ztrát 2020.pdf závěrečná zpráva auditora 202010092021.pdf (10,8 MB)
14.06.2021  
Zubní pohotovost 06-21.pdf  14.06.2021 23.06.2021
Usnesení zastupitelstva č. 18 - 2021..pdf  14.06.2021 30.06.2021
Obec Hřibiny Ledská__pororovnání MZe 2020 do 5-2020_kanalizace.pdf 
Obec Hřibiny Ledská__pororovnání MZe 2020 od 5-2020_kanalizace.pdf 
Obec Hřibiny Ledská__SOUČTOVÉ pororovnání MZe 2020_kanalizace.pdf 
 
15.06.2021  
Zubní pohotovost 06-21.pdf  22.06.2021 10.08.2021
DSO OV-záměr prodeje_traktůrek.pdf  22.06.2021 05.08.2021
DSO Orlice -_Oznámení na UD.pdf. 22.06.2021 21.12.2021
Pozvánka mimořádné veřejné zasedání 19-2021.pdf  05.08.2021 12.08.2021
záměr prodeje_traktůrek_2 DSO OV.pdf  09.08.2021 25.08.2021
Stanovení počtu volební kom-10-2021.pdf  09.08.2021 11.10.2021
Zubní pohotovost 08-21.pdf  10.08.2021 29.09.2021
_Veř_vyhl_Oznámení_o_možnosti_převzetí_sepa(cjnl1A) Lesy.pdf  11.08.2021 09.09.2021
Usnesení zastupitelstva č. 19 - 2021..pdf  25.08.2021 15.09.2021
Pozvánka na veřejné zasedání 20-2021.pdf  25.08.2021 08.09.2021
Zveřejnění o poskytnutí informací 001-8-20201.pdf  26.08.2021 06.10.2021
Rozpočet DSO OV 2021.PDF  02.09.2021  
DSO OV oznámení o zveřejnění 3_21.pdf  02.09.2021 13.12.2021
Veřejná vyhláška- obecně závazná vyhláška č 01-2021 odpady.pdf  08.09.2021 27.09.2021
Oznámení o povinně zveřejňovaných dok. 09.09.2021 p.pdf  09.09.2021 20.09.2021
Rozpočtové opatření č.3-2021 obce H-L.pdf  09.09.2021 20.09.2021
V v-Opatření obecné povahy MZE.pdf  15.09.2021 18.10.2021
Usnesení zastupitelstva obce H-L 20-2021.pdf  15.09.2021 06.10.2021
Rozpočtové opatření č.4-2021 obce H-L.pdf  20.09.2021 06.12.2021
Oznámení o povinně zveř. dok. obec H-L. 04 pdf.pdf  20.09.2021 08.12.2021
Volby 2021-oznámení místa a času.pdf (740397) 22.09.2021 11.10.2021
Zubní pohotovost 11-29.pdf  29.11.2021 02.12.2021
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.pdf  13.10.2021 16.12.2021
Zveřejnění o poskytnutí informací 002-8-20201.pdf  19.10.2021 11.11.2021
Veřejná vyhláška 03-2021.pdf 12.11.2021 06.12.2021
 Návrh DSO 2022 rozpočtové provizoriu.pdf  Rozpočtový výhleh 2023-25 16.11.2021 09.12.2021
inzerát zubní ordinace.pdf  16.11.2021 13.12.2021
Pozvánka na veřejné zasedání 21-2021.pdf  19.11.2021 07.12.2021
Návrh rozpočtu na rok 2022-obec Hibiny-Ledská.pdf  19.11.2021 07.12.2021
2022_Návrh rozpočtu ORLICE.pdf  26.11.2021 16.12.2021
2022_2024_DSO Orlice_Návrh středněd.výhledu.pdf  26.11.2021 16.12.2021
Zubní pohotovost 12-21.pdf  02.12.2021 10.01.2022
Rozpočtové opatření č.5-2021 obce H-L.pdf  06.12.2021 31.12.2021
Obecně závazná vyhláška č. 2-2021 ;Obce Hřibiny-Ledská.pdf  07.12.2021 03.01.2022
Oznámení o povinně zveř. dok. obec H-L 05.pdf  08.12.2021 31.12.2021
Schválený rozpočet 2022 obce H-L.pdf  08.12.2021  
DSO OV 2022 rozpočtové provizoriu.pdf  13.12.2021 11.06.2022
DSO OV rozpočtové opatření č. 1.pdf.PDF  13.12.2021 11.06.2022
DSO OV oznámení o zveřejnění 4_21.pdf  13.12.2021 11.06.2022
Rozpočtový výhled DSO OV 2023-2025.pdf  13.12.2021 31.12.2021
Vyhlášení platnosti obnoveného kat. operátu V Ledská a Hřibiny.pdf  16.12.2021 17.01,2022
Usnesení zastupitelstva obce H-L 21-2021.pdf  16.12.2021 03.01.2022
DSO Orlice -_Oznámení na UD.pdf  21.12.2021  
DSO_OV cena vodného_na  rok 2022_zveřejnění.pdf  22.12.2021  
Rozpočtové opatření č.6-2021 obce H-L.pdf  31.12.2021 31.01.2022
Oznámení o povinně zveř. dok. obec H-L 06.pdf  31.12.2021