Skládka (rekultivace skládky)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: CZH 00428

 

 

Provozní doba skládky : 

 

           duben - říjen

Úterý           14:00 - 16:00 hodin

Sobota        09:00 - 11:00 hodin

 

         listopad - březen

Úterý           14:00 - 15:00 hodin

Sobota        09:00 - 10:00 hodin

 

Na skládku jsou přijímány pouze :

zemina a kameny (kód 200202)

nerosty např. písek, kameny,... (kód 191209)

ornice a podorniční vrstva

 

Na skládku nepřijímáme !!!

asfalt, azbest, radioaktivní materiál, ... a výše zmiňované komodity znečištěné plasty nebo nebezpečnými látkami !!!

 

AKTUÁLNÍ CENÍK SKLÁDKY