Skládka (rekultivace skládky)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: CZH 00428

 

 

Provozní doba skládky : 

 

           duben - říjen

Úterý           15:00 - 16:00 hodin

Sobota        09:00 - 11:00 hodin

 

         listopad - březen

Úterý           15:00 - 16:00 hodin

Sobota        09:00 - 10:00 hodin

 

Na skládku jsou přijímány pouze :

200202 - zemina a kameny 

170506 - vytěžená jalová hornina a hlušina  

170504 - zemina kamení

ornice a podorniční vrstva

Ceník ve sběrném dvoře

 

Na skládku nepřijímáme !!!

asfalt, azbest, radioaktivní materiál, ... a výše zmiňované komodity znečištěné plasty nebo nebezpečnými látkami !!!