Termíny svozů odpadů

Svoz komunálního odpadu:

  • čtvrtek, liché týdny  (1 x za 14 dní)

 

Svoz bioodpadu:

  • od 1. května do 30. listopadu
  • každé pondělí (vyjma svátek - svoz bude realizován v nejbližší pracovní den)