Služby občanům

V současné době nabízí obec Hřibiny - Ledská občanům a místním firmám možnost ukládání odpadů na sběrných místech v obci, na skládce, kompostárně a sběrném dvoře na Velké Ledské.