Ceník komerční inzerce v Obecních listech

Inzerát na celou stranu (A4)     600,- Kč

Inzerát na polovinu stránky      300,- Kč

Inzerát na čtvrtinu stránky        150,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Informace nekomerčního charakteru zůstávají pro spolky a přispěvatele i nadále zdarma!