Ceník komerční inzerce v Obecních listech

Inzerát na celou stranu (A5)     350,- Kč

Inzerát na polovinu stránky      200,- Kč

Inzerát na čtvrtinu stránky        100,- Kč

 

Informace nekomerčního charakteru zůstávají pro spolky a přispěvatele i nadále zdarma!