Povinně zveřejňované informace

( podle zákona č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím )

 

  1. Název                                                  obec Hřibiny - Ledská

  2. Důvod a způsob založení                    založení obce

  3. Organizační struktura                          struktura

  4. Kontaktní spojení                                 kontaktní informace

  5. Případné platby lze poukázat              209 22 571 / 0100

  6. Identifikační číslo organizace ( IČ )     00579271

  7. Daňové identifikační číslo ( DIČ )        CZ00579271

  8. Dokumenty                                                     rozpočty obce

  9. Žádosti o informace                        písemně, osobně nebo elektronicky

10. Příjem žádostí a dalších podání             sídlo úřadu

11. Opravné prostředky                              odvolání

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení

      životních situací                                   řešení životních situací

14. Předpisy                                                          právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací        sazebník úhrad

16. Licenční smlouvy                                       

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.   výroční zprávy

18. Informace o zpracování osobních údajů  GDPR předpis.pdf (887294)