Vedení obce Hřibiny - Ledská

Zastupitelstvo obce Hřibiny - Ledská


Ing. Marta Šéblová      "Občané pro obec", SNK

Eva Potočková            "Občané pro obec", SNK - starosta (uvolněná funkce)

Bc. Martin Kubíček      "Občané pro obec", SNK - místostarosta (neuvolněná funkce)

Pavel Hovorka             "Občané pro obec", SNK

Jan Šabata                  SNK Hřibiny, Ledská, Paseky

Luděk Trajer                SNK Hřibiny, Ledská, Paseky

 

Zastupitelstvo obce Hřibiny - Ledská je sedmičlenné.

(od 22. 12. 2014 má zastupitelstvo obce Hřibiny - Ledská pouze 6. zastupitelů)

 

 

Zaměstnanci obce :

Marie Kolářová - účetní obce, pověřenec GDPR

Karel Dvořák - technická četa

Adolf Koričanský - technická četa

 

Finanční výbor :

Jan Šabata - předseda

Václav Flégl - člen výboru

Pavel Hovorka - člen výboru

 

Kontrolní výbor :

Ing. Marta Šéblová - předseda

Luděk Trajer - člen výboru

Ing. Josef Vanický - člen výboru

 

Kulturní výbor :

Jitka Kudláčková - předseda

Marie Zaňková - člen výboru

Marie Marková - člen výboru

 

Kronikářka obce :

Marie Marková