Vedení obce Hřibiny - Ledská

Zastupitelstvo obce Hřibiny - Ledská

Zastupitelstvo obce Hřibiny - Ledská je devítičlenné.

 

SNK "Hřibiny, Ledská, Paseky"

Ing. Jana Libotovská            starosta (uvolněná funkce)

Jaroslav Klapal                           místostarosta (neuvolněná funkce)       

Aleš Libotovský             

Lucie Drozdíková 

Jan Šabata

Jan Krejčí 

 

SNK "Občané pro obec"

 Pavel Hovorka

 Eva Potočková            

 Bc. Martin Kubíček    

 

 

 

Zaměstnanci obce :

Jaroslava Bajerová - účetní obce, pověřenec GDPR

Karel Dvořák - technický pracovník

Adolf Koričanský - technický pracovník

 

Finanční výbor :

Lucie Drozdíková - předseda

Jan Šabata - člen výboru

Pavel Hovorka - člen výboru

 

Kontrolní výbor :

Bc. Martin Kubíček  - předseda

Aleš Libotovský - člen výboru

Ing. Tomáš Doležal - člen výboru

 

Kulturní komise :

Jitka Kudláčková - předseda

Marie Zaňková - člen komise

Marie Marková - člen  komise

Věra Zaňková - člen komise

Jaroslava Korábová - člen komise

 

Kronikářka obce :

Romana Mrázková