Vedení obce Hřibiny - Ledská

Zastupitelstvo obce Hřibiny - Ledská

 

"Občané pro obec", SNK

Jan Šabata      

Eva Potočková            

Bc. Martin Kubíček     

Pavel Hovorka 

 

SNK "Hřibiny, Ledská, Paseky"

Jaroslav Klapal             starosta (uvolněná funkce)

Aleš Libotovský            místostarosta (neuvolněná funkce)       

Ing. Josef Vanický         

Ing. Ladislav Libotovský     

Lucie Drozdíková  

 

Zastupitelstvo obce Hřibiny - Ledská je devítičlenné.

 

 

Zaměstnanci obce :

Marie Kolářová - účetní obce, pověřenec GDPR

Karel Dvořák - technický pracovník

Adolf Koričanský - technický pracovník

 

Finanční výbor :

Lucie Drozdíková - předseda

Jan Šabata - člen výboru

Pavel Hovorka - člen výboru

 

Kontrolní výbor :

Ing. Josef Vanický  - předseda

Bc. Martin Kubíček - člen výboru

Petr Svícenec - člen výboru

 

Kulturní komise :

Jitka Kudláčková - předseda

Marie Zaňková - člen komise

Marie Marková - člen  komise

Věra Zaňková - člen komise

Jaroslava Korábová - člen komise

 

Kronikářka obce :

Romana Mrázková