Sběrná místa separovaného odpadu

Občané obce Hřibiny - Ledská mají možnost odevzdávat tříděný odpad na sběrných místech v jednotlivých obcích. Komodity, které mohou uložit do kontejnerů na sběrných místech jsou plasty, papír, sklo, kovy.

 

Paseky - "u autobusové zastávky"

 

Hřibiny - "u obecního úřadu"

 

Malá Ledská - "u rybníčku"

 

Malá Ledská - "u dílny"

 

Velká Ledská - "u autobusové zastávky"

 

Velká Ledská - "odbočka ke skládce"