Redakční rada Obecních listů

       Lenka Libotovská

       Blanka Francová

       Jitka Kudláčková

Ing. Marta Šéblová

       Jan Šabata