Chodník Malá Ledská

 

Chodník Malá Ledská

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013627

 

Cíl projektu je zvýšit dopravní bezpečnost v obci Hřibiny-Ledská, místní části Malá Ledská.

Cílů projektu bude dosaženo realizací plánovaných aktivit, které jsou předmětem tohoto projektu.

 

Výstupem projektu je chodník, který vede z centra obce k autobusové zastávce v místní části Malá Ledská.