V Královéhradeckém kraji je zakázáno rozdělávat oheň v přírodě a tábořit mimo vyhrazená místa - období mimořádných klimatických podmínek

10.07.2023 16:10

Hejtman Královéhradeckého kraje vyhlásil období mimořádných klimatických podmínek způsobených obdobím bez déletrvajících dešťových srážek a s mimořádně teplým a suchým počasím.

Na celém území Královéhradeckého kraje je od 10.7.2023 až do odvolání zakázáno:

  • rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň ve volné přírodě, v lese i v jeho blízkosti;    
  • tábořit v lese a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa;
  • kouření v lese a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů ve volné přírodě;
  • spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství či jejich hromadění v blízkosti lesních porostů a polí.

 

Děkujeme za dodržování a respektování nařízení kraje.

 

Více info na webových stránkách Královéhradeckého kraje:

 

https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/v-kraji-je-zakazano-rozdelavat-ohen-v-prirode-a-taborit-mimo-vyhrazena-mista-376027/