Ohnisko HPAI v nekomerčním malochovu

23.02.2024 16:15

V obci Bolehošť byla laboratorně potvrzena nebezpečná nákaza – ptačí chřipka.

Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí se doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, spočívající zejména v ochraně chovaných ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky. Doporučuje se krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky umístit do budov, popřípadě po přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva. V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci vajec chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili na Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, pracoviště Hradec Králové tel. 495 279 057, 720 995 210.

Dále bychom Vás chtěli požádat, abyste v případě nálezu zvýšených úhynů u volně žijících ptáku rovněž neprodleně informovali KVS na tel. 495 279 057, 720 995 210 a postupovali dle jejich pokynů. Děkujeme.