Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2024

12.06.2023 14:07

Královéhradecký kraj předkládá obcím a cestujícím k připomínkování návrh železničního jízdního řádu pro rok 2024 pro tratě v Královéhradeckém kraji.

Připomínky k návrhu železničního jízdního řádu můžete zasílat prostřednictvím datové schránky nebo webového kontaktního formuláře. Nejpozdější termín pro zaslání připomínek je 13. 7. 2023.

V případě připomínek k zajištění dopravní obslužnosti Vás žádáme o uvedení konkrétních
přepravních potřeb, které nejsou veřejnou dopravou pokryty, a to ve členění dle těchto
parametrů:
<0000> výchozí obec (místo) a cílová obec (místo) Vaší cesty,
účel Vaší cesty (zaměstnání, škola, lékař, nákup, volnočasová aktivita, …),
přesný časový údaj určující Vaši přepravní potřebu (např. čas začátku či konce
vyučování nebo pracovní doby),
pravidelnost Vaší cesty (každý pracovní den, 2x týdně, v sobotu, nepravidelně, …),
kolika osob se tato přepravní potřeba týká.
Díky znalosti těchto parametrů budeme moci požadavky na zajištění dopravní obslužnosti

 

posoudit z komplexního hlediska a následně zvolit optimální řešení pro jejich zajištění.

V případě připomínek k zajištění dopravní obslužnosti Vás žádáme o uvedení konkrétních přepravních potřeb, které nejsou veřejnou dopravou pokryty, a to ve členění dle těchto parametrů:

  • výchozí obec (místo) a cílová obec (místo) Vaší cesty,
  • účel Vaší cesty (zaměstnání, škola, lékař, nákup, volnočasová aktivita, …),
  • přesný časový údaj určující Vaši přepravní potřebu (např. čas začátku či konce vyučování nebo pracovní doby),
  • pravidelnost Vaší cesty (každý pracovní den, 2x týdně, v sobotu, nepravidelně, …),
  • kolika osob se tato přepravní potřeba týká.

Díky znalosti těchto parametrů bude moci Královéhradecký kraj požadavky na zajištění dopravní obslužnosti posoudit z komplexního hlediska a následně zvolit optimální řešení pro jejich zajištění.

 

www.dopravakhk.cz/clanky-navrh-zeleznicniho-jizdniho-radu-pro-rok-2024.html