Kotlíkové dotace

06.03.2024 16:47

Královéhradecký kraj vyhlásil výzvu pro předkládání žádostí o kotlíkové dotace.

Dotační program je zaměřen na výměny starých kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené třídy.Vlastníci určených typů nemovitostí mají poslední možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění. 

Příjem žádostí bude zahájen 2.4.2024 a ukončen 31.8.2024.

Žadatel musí splnit podmínku tzv. níkopříjmové domácnosti.

 

priloha_1323802507_1_Leták.pdf (485582)