ÚŘEDNÍ DESKA OBCE HŘIBINY - LEDSKÁ

 

DOKUMENT Vyvěšeno Sejmuto
     
DSO Orlice -_Závěrečný účet.2018 pdf
Výkazy 122018.pdf 
Plnění rozpočtu - DSO Orlice k 31.12.2018.pdf 
 
31.5.2019  
Veřejná vyhláška Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.pdf  31.5.2019  
Usnesení obce H-L 4-2019.pdf  22.5.2019  
Pozvánka 5-2019 na mimoř vř zasedání..docx  22.5.2019 30.5.2019
Zpráva o výsledku hospodaření DSO OV.pdf 
DSO - závěrečný účet 2018.pdf 
DSO ob voda plnění rozpočtu 2018.pdf 
Výkazy DSO OV 12 -2018.pdf 
22.5.2019  
Situační_plánky_-_Hřibiny_-_Ledská.pdf 
Stanovení_přechodné_úpravy_provozu_na_poz._komuni.pdf 
 
20.5.2019 5.6.2019
Porovnání všech položek výpočtu cen vodného stočného 2018.pdf  13.5.2019 31.5.2019
Pozvánka na vř zasedání 4-2019.pdf 3.5.2019 15.5.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.pdf 
Rozvaha 2018.pdf
Výkaz pro hodnocení rozpočtu ( FIN2-12M) 2018.pdf 
Výkaz zisku a ztrát 2018.pdf 
Závěrečný účet obce za rok 2019.pdf 
Příloha 2018.pdf 
Inventarizační zpráva za rok 2018.pdf 
30.4.2019 15.5.2019
Finanční úřad_veř vyhláška 4-2019.pdf  25.4.2019  
Žádost_o_stanovení_přechdoné_úpravy_provozu_na_poz.pdf 
Situační_plánky.pdf 
11.4.2019 26.4.2019
 Veřejná vyhláška lesy. Opatření obecné povahy 8.4.2019  
Výzva 28.3. A Rybár.pdf  28.3.2019 12.4.2019
Stanovení počtu členů-volby EP 2019.pdf  25.3.2019  
Usnesení obce Hřibiny-Ledská 3-2019.pdf  22.3.2019 8.4.2019
Veřejnoprávní smlouva -přestupky.pdf  13.3.2019 25.4.2019
Oznámení o uložení doc. k nahlédnutí.DSO - Orlice pdf 11.3.2019  
Výzva 5.3. Neugebauer.pdf  5.3.2019 20.3.2019
Výzva 1.3.2019 M Jaroměřská.pdf 1.3.2019 18.3.2019
Výzva 25.2.2019 Ribár.pdf  25.2.2019 12.3.2019
Pozvánka na vř zasedání.docx  21.2.2019 8.3.2019
DSO OV oznámení o zveřejnění 2_19.pdf  21.2.2019  
DSO ob voda návrh rozpočtu 2019. 4.2.2019 19.2.2019
DSO obecní voda Oznámení povinně zveř dokument 30.1.-19. 30.1.2019  
DSO - ob voda Rozpočtové opatření 3-2018. 30.1.2019 14.2.2019
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu DSO ORLICE na rok 2020-2022 25.1.2019 11.2.2019
Návrh rozpočtu 2019-příloha
Návrh rozpočtu DSO Orlice 2019.
 
25.1.2019 11.2.2019
Oznámení o uložení dokumentů k nahlédnutí - DSO Orlice  14.1.2019 11.3.2019
_Stanovení_trvalé_úpravy_provozu_na_pozemní_komunika.pdf 
_1_Situační_plánek.pdf 
 
10.1.2019 25.1.2019
Usnesení zast 2 - 2018  10.1.2019 25.1.2019
Oznámení o povinně zveřejňovaných dok..pdf  4.1.2019  
Oo P Bělá -Situace_1.pdf (4779015)
Oo P Bělá -Situace_2.pdf (2457001)
Opatření obec. povahy Běla.pdf (170227)
 
12.12.2018 27.12.2019
návrh střednědobého výhledu 2019-2021.pdf  11.12.2018 27.12.2018
Opatření obecné povahy   --    Stanovení místní úpravy provozu na pozem. komunikacích.pdf (418407)Situační plánek - místní úprava.pdf  10.12.2018 9.1.2019
Pozvánka na veřejné zasedání.docx  10.12.2018 27.12.2018
Návrh rozpočtu 2019.xlsx  10.12.2018 27.12.2018
výzva k vyzvednutí zásilky - Neugebauer.pdf (109553) 6.12.2018 21.12.2018
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu.pdf (653205)situační plánky.pdf (162473) 6.12.2018 21.12.2018
Odvolání opatření obecné povahy.pdf (485245) 6.12.2018 21.12.2018
Návrh_rozpočtový výhled DSO OV 2020-2022.pdf (216904) 21.11.2018 6.12.2018
výzva k vyzvednutí zásilky A. Ribár21112018.pdf (114194) 21.11.2018 6.12.2018
DSO Obecní voda 2019 rozpočtové provizoriu.pdf (199347) 20.11.2018 5.12.2018
Veřejná vyhláška aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje .pdf (119991) 16.11.2018 3.12.2018
usnesení zastupitelstva Obce Hřibiny - Ledská č.1-2018.pdf (221702) 16.11.2018 3.12.2018
výzva A.R.07112018.pdf (108259) 7.11.2018 22.11.2018
Audit DSO OV 2018_dílčí.pdf (2108201) 7.11.2018 22.11.2018
Pozvánkana veřejné zasedání 1-2018.pdf 24.10.2018 5.11.2018
Opakovaný návrh opatření obecné povahy Běla.pdf
1_Bela_Cernikovice_1.pdf
2_Bela_Cernikovice_2.pdf
 
16.10.2018 1.11.2018
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 6-18.pdf 11.10.2018  
Usnesení zastupitelstva obce Hřibiny - Ledská 28-2018.pdf 11.10.2018 27.10.2018
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – havarijní stav propustku k.ú. Velká Ledská.pdf

Situační_plánky.pdf
 
9.10.2018 25.10.2018
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2018.pdf 6.10.2018 22.10.2018
Záměr obce na pronájem hospody pdf 1.10.2018 17.10.2018
DSO OV oznámení o zveřejnění 9_18.pdf 26.9.2018  
Rozpočtové opatření DSO OV 2_18.pdf 26.9.2018 11.10.2018
ČEZ upozornění na odstraníní a okleštění stromoví.pdf 21.9.2018 15.11.2018
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - havárie kan.pdf
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - havárie kan.situace.pdf
 
17.9.2018 3.10.2018
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č.1 ZÚR HKH.pdf 17.9.2018 3.10.2018
Pozvánka - Veřejné zasasedání 28 - 2018.pdf 10.9.2018 26.9.2018
Návrh změny č. 4 rozpočtu na rok 2018.pdf 10.9.2018 26.9.2018
Veřejná vyhláška 4-2018.pdf 10.9.2018 26.9.2018
Rozhodnutí UKONČENÍ mimořádné klimatické podmínky2018.pdf 6.9.2018 22.9.2018
Záměr obce.pdf
Mapa hospoda.pdf
Pronajímané prostory hospody.jpg
Sklep.jpg
4.9.2018 25.9.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky Ribár.pdf 14.8.2018 30.8.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky Horváth.pdf 14.8.2018 30.8.2018
Volby do zastupitelstev obcí 2018.pdf 6.8.2018 6.10.2018
MÚ Kostelec nad Orlicí - opatření obecné povady při nedostatku vody.pdf 3.8.2018  
Výzva k vyzvednutí zásilky - Jaroměřská Marie.pdf 27.7.2018 12.8.2018
Rozhodnutí hejtmana-mimořádné klimatické podmínky.pdf 26.7.2018 11.8.2018
Usnesení zastupitelstva obce Hřibiny - Ledská  27/2018.pdf 18.7.2018 3.8.2018
Oznámení o počtu členů zastupitelstva obce Hřibiny - Ledská.pdf 4.7.2018 7.10.2018
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 5-18.pdf 4.7.2018 11.10.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky Ribár.pdf 3.7.2018 19.7.2018
Dražební jednání Ribár.pdf 2.7.2018 10.8.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky Jaroměřská.pdf 2.7.2018 18.7.2018
DSO OV oznámení o zveřejnění 6_18.pdf 28.6.2018 26.9.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky Aleš Trávnický.pdf 22.6.2018 8.7.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky Neugebauer.pdf 20.6.2018 6.7.2018
Veřejná vyhláška 3-2018.pdf 18.6.2018 3.7.2018
Pozvánka-Veřejné  zastupitelstvo 27/2018 .pdf 18.6.2018 3.7.2018
Opatření obecné povahy.pdf
situace1.pdf 
situace2.pdf
18.6.2018 3.7.2018
Poskytnutí informace dle zákona 106-1999 Sb.pdf 8.6.2018 24.6.2018
Veřejná vyhláška MěÚ Kostelec n.O. MUKO-14090-2018-nk_stanovení_přechodného_dopravního_značení.pdf
Veřejná vyhláška MěÚ Kostelec n.O. MUKO-14090-2018-nk_situace.pdf 
7.6.2018 23.6.2018
Oznámení o uložení dokumentů k nahlédnutí -  DSO Orlice.pdf 7.6.2018  
Návrh závěrečného účtu DSO Orlice za rok 2017.pdf 7.6.2018 23.6.2018
Plnění rozpočtu - DSO k 31.12.2017.xls
Přezkoumání hospodaření DSO OV 2017.pdf
Výkazy DSO OV-prosinec.pdf
Závěrečný účet DSO Obecní voda.doc
 

28.5.2018

13.6.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky - Ribár.pdf 28.5.2018 13.6.2018
Veřejná vyhláška MěÚ Kostelec n.O. MUKO-12623-2018-nk.pdf
Veřejná vyhláška MěÚ Kostelec n.O. MUKO-12623-2018-nk-situace.pdf
 
24.5.2018 9.6.2018
Výzva k vyzvednutí zásliky Neugebauer L.pdf 17.5.2018 2.6.2018
DSO OV oznámení o zveřejnění.pdf 16.5.2018 28.6.2018
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 4-18.pdf 10.5.2018 4.7.2018
Usnesení zastupitelstva obce Hřibiny - Ledská 26/2018.pdf 10.5.2018 26.5.2018
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosí 2018.pdf
Informace 1.pdf 
Informace 2.pdf 

27.4.2018

31.5.2018

Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 3-18.pdf
18.4.2018 10.5.2018
Poskytnutí informace dle zákona 106-1999 Sb.pdf 17.4.2018 3.5.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky - Jaroměřská.pdf 16.4.2018 2.5.2018
Závěrečný účet obce Hřibiny - Ledská za rok 2017.pdf 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hřibiny - Ledská 2017.pdf 
Inventarizační zpráva 201723032018.pdf 
Příloha 2017.pdf
FIN 2017.pdf
Rozvaha 2017.pdf
Výkaz zisku a ztráty 2017.pdf 


10.4.2018


26.4.2018
Veřejná vyhláška 2-2018.pdf 10.4.2018 26.4.2018
Pozvánka veřejné zastupitelstvo  26/2018.pdf 10.4.2018 26.4.2018
DSO OV oznámení o zveřejnění.pdf 9.4.2018 16.5.2018
Usnesení zastupitelstva obce Hřibiny - Ledská 25/2018.pdf 6.4.2018 21.4.2018
Půjčovní řád Paseky.pdf 6.4.2018 21.4.2018
Návrh rozpočtu DSO Obecní voda.pdf 21.3.2018 5.4.2018
Výroční zpráva 2017.pdf 26.2.2018 15.3.2018
Veřejná vyhláška 1-2018.pdf 27.2.2018 15.3.2018
Pozvánka veřejné zastupitelstvo 25/2018.pdf 27.2.2018 15.3.2018
Návrh rozpočtu DSO Obecní voda.pdf 
Příloha rozpočtu DSO Obecní voda 2018.pdf 
23.2.2018 11.3.2018
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 2-18.pdf 15.2.2018 18.4.2018
Návrh rozpočtu DSO Orlice na rok 2018.pdf 15.2.2018 22.3.2018
Dražební vyhláška Ribár Antonín.pdf 15.2.2018 12.4.2018
Usnesení zastupitelstva obce Hřibiny - Ledská 24/2018.pdf 12.2.2018 28.2.2018
Zpráva o uplatňování ZÚR KHK v uplynulém období.pdf 12.2.2018 28.2.2018
Pozvánka - mimořádné zastupitelstvo 24/2018.pdf 30.1.2018 8.2.2018
Usnesení zastupitelstva obce Hřibiny - Ledská 23/2017.pdf 16.1.2018 1.2.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky Neugebauer.pdf 16.1.2018 1.2.2018
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 1-18.pdf 15.1.2018 15.2.2018
Stanovení ceny za vypouštění odpadních vod pro rok 2018.pdf 12.1.2018 28.1.2018
Vyhláška 2-2017.pdf 12.1.2018 28.1.2018
DSO Obecní voda rozpočtové provizorium na rok 2018 .pdf
DSO Obecní voda rozpočtové opatření 2.pdf
DSO Obecní voda středněndobý rozpočtový vyýhled schválený 2021.pdf

13.12.2017

9.4.2018
DSO Obecní voda oznameni o povinně zveřejňovaných dokumentech.pdf 13.12.2017 9.4.2018
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 6-17.pdf 4.12.2017 15.1.2018
Poděkování KHk.jpg 4.12.2017  
návrh střednědobého výhledu 2019-202112112018.pdf (98042) 4.12.2017 20.12.2017
očekávané plnění 2017.pdf (4014576) 4.12.2017 20.12.2017
návrh rozpočtu 2018.pdf (288759) 4.12.2017 20.12.2017