ÚŘEDNÍ DESKA OBCE HŘIBINY - LEDSKÁ

 

DOKUMENT Vyvěšeno Sejmuto
     
Volby do zastupitelstev obcí 2018.pdf 6.8.2018 6.10.2018
MÚ Kostelec nad Orlicí - opatření obecné povady při nedostatku vody.pdf 3.8.2018  
Výzva k vyzvednutí zásilky - Jaroměřská Marie.pdf 27.7.2018 12.8.2018
Rozhodnutí hejtmana-mimořádné klimatické podmínky.pdf 26.7.2018 11.8.2018
Usnesení zastupitelstva obce Hřibiny - Ledská  27/2018.pdf 18.7.2018 3.8.2018
Oznámení o počtu členů zastupitelstva obce Hřibiny - Ledská.pdf 4.7.2018 7.10.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky Ribár.pdf 3.7.2018 19.7.2018
Dražební jednání Ribár.pdf 2.7.2018 10.8.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky Jaroměřská.pdf 2.7.2018 18.7.2018
DSO OV oznámení o zveřejnění 6_18.pdf 28.6.2018  
Výzva k vyzvednutí zásilky Aleš Trávnický.pdf 22.6.2018 8.7.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky Neugebauer.pdf 20.6.2018 6.7.2018
Veřejná vyhláška 3-2018.pdf 18.6.2018 3.7.2018
Pozvánka-Veřejné  zastupitelstvo 27/2018 .pdf 18.6.2018 3.7.2018
Opatření obecné povahy.pdf
situace1.pdf 
situace2.pdf
18.6.2018 3.7.2018
Poskytnutí informace dle zákona 106-1999 Sb.pdf 8.6.2018 24.6.2018
Veřejná vyhláška MěÚ Kostelec n.O. MUKO-14090-2018-nk_stanovení_přechodného_dopravního_značení.pdf
Veřejná vyhláška MěÚ Kostelec n.O. MUKO-14090-2018-nk_situace.pdf 
7.6.2018 23.6.2018
Oznámení o uložení dokumentů k nahlédnutí -  DSO Orlice.pdf 7.6.2018  
Návrh závěrečného účtu DSO Orlice za rok 2017.pdf 7.6.2018 23.6.2018
Plnění rozpočtu - DSO k 31.12.2017.xls
Přezkoumání hospodaření DSO OV 2017.pdf
Výkazy DSO OV-prosinec.pdf
Závěrečný účet DSO Obecní voda.doc
 

28.5.2018

13.6.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky - Ribár.pdf 28.5.2018 13.6.2018
Veřejná vyhláška MěÚ Kostelec n.O. MUKO-12623-2018-nk.pdf
Veřejná vyhláška MěÚ Kostelec n.O. MUKO-12623-2018-nk-situace.pdf
 
24.5.2018 9.6.2018
Výzva k vyzvednutí zásliky Neugebauer L.pdf 17.5.2018 2.6.2018
DSO OV oznámení o zveřejnění.pdf 16.5.2018 28.6.2018
Usnesení zastupitelstva obce Hřibiny - Ledská 26/2018.pdf 10.5.2018 26.5.2018
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosí 2018.pdf
Informace 1.pdf 
Informace 2.pdf 

27.4.2018

31.5.2018
Poskytnutí informace dle zákona 106-1999 Sb.pdf 17.4.2018 3.5.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky - Jaroměřská.pdf 16.4.2018 2.5.2018
Závěrečný účet obce Hřibiny - Ledská za rok 2017.pdf 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hřibiny - Ledská 2017.pdf 
Inventarizační zpráva 201723032018.pdf 
Příloha 2017.pdf
FIN 2017.pdf
Rozvaha 2017.pdf
Výkaz zisku a ztráty 2017.pdf 


10.4.2018


26.4.2018
Veřejná vyhláška 2-2018.pdf 10.4.2018 26.4.2018
Pozvánka veřejné zastupitelstvo  26/2018.pdf 10.4.2018 26.4.2018
DSO OV oznámení o zveřejnění.pdf 9.4.2018 16.5.2018
Usnesení zastupitelstva obce Hřibiny - Ledská 25/2018.pdf 6.4.2018 21.4.2018
Půjčovní řád Paseky.pdf 6.4.2018 21.4.2018
Návrh rozpočtu DSO Obecní voda.pdf 21.3.2018 5.4.2018
Výroční zpráva 2017.pdf 26.2.2018 15.3.2018
Veřejná vyhláška 1-2018.pdf 27.2.2018 15.3.2018
Pozvánka veřejné zastupitelstvo 25/2018.pdf 27.2.2018 15.3.2018
Návrh rozpočtu DSO Obecní voda.pdf 
Příloha rozpočtu DSO Obecní voda 2018.pdf 
23.2.2018 11.3.2018
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 2-18.pdf 15.2.2018  
Návrh rozpočtu DSO Orlice na rok 2018.pdf 15.2.2018 22.3.2018
Dražební vyhláška Ribár Antonín.pdf 15.2.2018 12.4.2018
Usnesení zastupitelstva obce Hřibiny - Ledská 24/2018.pdf 12.2.2018 28.2.2018
Zpráva o uplatňování ZÚR KHK v uplynulém období.pdf 12.2.2018 28.2.2018
Pozvánka - mimořádné zastupitelstvo 24/2018.pdf 30.1.2018 8.2.2018
Usnesení zastupitelstva obce Hřibiny - Ledská 23/2017.pdf 16.1.2018 1.2.2018
Výzva k vyzvednutí zásilky Neugebauer.pdf 16.1.2018 1.2.2018
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 1-18.pdf 15.1.2018  
Stanovení ceny za vypouštění odpadních vod pro rok 2018.pdf 12.1.2018 28.1.2018
Vyhláška 2-2017.pdf 12.1.2018 28.1.2018
DSO Obecní voda rozpočtové provizorium na rok 2018 .pdf
DSO Obecní voda rozpočtové opatření 2.pdf
DSO Obecní voda středněndobý rozpočtový vyýhled schválený 2021.pdf

13.12.2017

9.4.2018
DSO Obecní voda oznameni o povinně zveřejňovaných dokumentech.pdf 13.12.2017 9.4.2018
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech 6-17.pdf 4.12.2017 15.1.2018
Poděkování KHk.jpg 4.12.2017  
Návrh rozpočtu na rok 2018.pdf 
Návrh rozpočtu na rok 2018 položkový.pdf
4.12.2017 20.12.2017
Usnesení zastupitelstva obce Hřibiny - Ledská 22/2017.pdf 4.12.2017 20.12.2017
Návrh střednědobého výhledu 2019-2021.pdf 4.12.2017 20.12.2017
Pozvánka - veřejné zastupitelstvo 23/2017.pdf 4.12.2017 20.12.2017
Záměr na směnu pozemků v k.ú. Velká Ledská.pdf 4.12.2017 20.12.2017
DSO Obecní voda návrh střednědobého výhledu 2021.pdf 23.11.2017 13.12.2017
DSO Obecní voda rozpočtové provizorium 2018.pdf 23.11.2017 13.12.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky Trávnický Aleš .pdf 21.11.2017 7.12.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky Trávnický Aleš .pdf 15.11.2017 1.12.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky Trávnický Aleš.pdf  14.11.2017 29.11.2017
Volby prezidenta 2018.pdf 13.11.2017 27.1.2018
MZe opatření obecné povahy.pdf
MZe příloha k opatření.xlsx
8.11.2017 24.11.2017
Veřejná vyhláška Aktrualizace č.1 ZÚR KHK.pdf 3.11.2017 19.11.2017
DSO OV změna č.1 rozpočtu na rok 2017.pdf 2.11.2017  
Oznámení o povinně zvěřejňovaných dokumetech 5-17.pdf 1.11.2017 4.12.2017
Pozvánka - veřejné zastupitelstvo 22/2017.pdf 24.10.2017 9.11.2017
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č.2 ZÚR KHK.pdf 16.10.2017 1.11.2017
Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu Paseky.pdf
Schéma.pdf
11.10.2017 27.10.2017
Záměr Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č. 58/2017.pdf 27.9.2017 28.10.2017
Usnesení zastupitelstva obce Hřibiny - Ledská 21/2017.pdf 26.9.2017 12.10.2017
Ministerstvo zemědělství - návrh opatření obecné povahy.pdf 19.9.2017 5.10.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky Trávnický Aleš.pdf 14.9.2017 30.9.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky Škorvánek Josef.pdf 13.9.2017 29.9.2017
Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších pradpisů.pdf 28.8.2017 13.9.2017
Pozvánka - veřejné zastupitelstvo 21/2017.pdf 21.8.2017 6.9.2017
Záměr na směnu pozemků v katastrálním území Velká Ledská.pdf 21.8.2017 6.9.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky Škorvánek Josef.pdf 21.8.2017 6.9.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky Trávnický Aleš.pdf 21.8.2017 6.9.2017
Volby do Parlamentu ČR.pdf 18.8.2017 22.10.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky Horváth Tomáš.pdf 15.8.2017 31.8.2017
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumetech 4-17.pdf 28.7.2017 1.11.2017
Změna č.2 rozpočtu Obce Hřibiny - Ledská na rok 2017.pdf 28.7.2017 13.8.2017
Usnesení zastupitelstva Obce Hřibiny - Ledská  20/2017.pdf 28.7.2017 13.8.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky Ribár Antonín.pdf 25.7.2017 10.8.2017
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999.pdf 21.7.2017 6.8.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky Škorvánek Josef.pdf 21.7.2017 6.8.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky Ribár Antonín.pdf 17.7.2017 2.8.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky Ribár Antonín.pdf 11.7.2017 27.7.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky Trávnický Aleš.pdf 22.6.2017 8.7.2017
Změna č.1 rozpočtu Obce Hřibiny - Ledská na rok 2017.pdf 22.6.2017 8.7.2017
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumetech 3-17.pdf 1.6.2017 28.7.2017
Pozvánka - veřejné zastupitelstvo 20/2017 pdf 30.5.2017 15.6.2017
Záměr darovat pozemky Královéhradeckému kraji.pdf 30.5.2017 15.6.2017
Usnesení zastupitelstva Obce Hřibiny - Ledská 19/2017.pdf 12.5.2017 28.5.2017
Návrh zadání ÚP Hřibiny - Ledská.pdf
Veřejná vyhláška zahájení projednání zadání ÚP Hřibiny - Ledská.pdf
11.5.2017 12.6.2017
Zpráva o přezkoumání Orlice.pdf
DSO Orlice-výkazy.pdf
Plnění rozpočtu - DSO Orlice k 31.12.2016.xls
9.5.2017 25.5.2017
DSO Obecní voda-výkazy.pdf
Plnění rozpočtu - DSO k 31.12.2016.xls
Závěrečný účet DSO Obecní voda.doc
Zpráva o přezkoumání OV.pdf
3.5.2017 19.5.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky Horváth Tomáš.pdf 28.4.2017 14.5.2017
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017.pdf
Splatnost daně.pdf
Informace.pdf
26.4.2017 30.5.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky Trávnický A.pdf 24.4.2017 10.5.2017
Výzva k podání cenové nabídky.pdf 23.4.2017 4.5.2017
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech  2-17.pdf 20.4.2017 1.6.2017
Pozvánka - veřejné zastupitelstvo  19/2017.pdf 30.3.2017 15.4.2017
Závěrečný účet obce Hřibiny - Ledská za rok 2016.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hřibiny - Ledská za rok 2016.pdf
Inventarizační zpráva za rok 2016.pdf
FIN 2017.pdf
Rozvaha 2017.pdf
Výkaz zisku a ztráty 2017.pdf
Příloha 2017.pdf
23.3.2017 19.4.2017
Záměr na prodej pozemků Pa.pdf 16.3.2017 1.4.2017
Záměr na prodej pozemku 222-4 Pa.pdf 16.3.2017 1.4.2017
Usnesení zastupitelstva obce Hřibiny - Ledská 18/2017.pdf 16.3.2017 1.4.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky Trávnický Aleš.pdf 16.3.2017 1.4.2017
Ukončení mimořádných veterinárních opatření - ptačí chřipka.pdf 14.3.2017 30.3.2017
Záměr na prodej automobilu.pdf 10.3.2017 26.3.2017
Záměr na prodej domu čp.27 v Hřibinách.pdf 10.3.2017 26.3.2017
Poskytnutí informace dle zák.106-1999 Sb.pdf 10.3.2017 26.3.2017
Oznámení o uložení dokumentů k nahlédnutí.pdf 10.3.2017 20.4.2017
DSO Orlice oznámení o uložení dokumentů.pdf 10.3.2017  
Výroční zpráva 2016.pdf 10.3.2017 26.3.2017
Ptačí chřipka změna č.1.pdf 9.3.2017 9.4.2017
DSO Obecní voda - návrh rozpočtu pro rok 2017 .pdf 1.3.2017 16.3.2017
Rozpočet DSO Orlice pro rok 2017.docx
Návrh rozpočtu DSO Orlice pro rok 2017.xlsx
24.2.2017 12.3.2017
Dražební vyhláška.pdf 17.2.2017 5.3.2017
Pozvánka - veřejné zastupitelstvo 18/2017.pdf 13.2.2017 1.3.2017
Nařízení krajské veterinární správy_-_Ptačí chřipka .pdf
Ohnisko ptačí chřipky.png
10.2.2017 13.3.2017
Schválený rozpočet Obce Hřibiny - Ledská na rok 2017.pdf
Schválený rozpočet Obce Hřibiny - Ledská na rok 2017 položkový.pdf
20.1.2017 5.2.2017
Změna č.4 rozpočtu Obce Hřibiny - Ledská  na rok 2016.pdf 20.1.2017 5.2.2017
Usnesení zastupitelstva Obce Hřibiny - Ledská 17/2016.pdf 20.1.2017 5.2.2017
Veřejná vyhláška o doručení Nového návrhu Aktualizace ZÚR KHK.pdf 19.1.2017 4.2.2017
Nová služba finanční správy.pdf 12.1.2017 31.3.2017
Výzva k vyzvednutí zásilky Trávnický.pdf 14.12.2016 30.12.2016
Usnesení 16/2016 ze dne 1.12.2016.pdf 14.12.2016 30.12.2016
Návrh rozpočtu na rok 2017.pdf
Návrh rozpočtu položkový.pdf
13.12.2016 29.12.2016
Návrh změny ropočtu č.4 obce Hřibiny - Ledská  na rok 2016.pdf 13.12.2016 29.12.2016
Pozvánka - veřejné zastupitelstvo 17/2016.pdf 13.12.2016 29.12.2016
Rozpočtový výhled 2018-2020.pdf 13.12.2016 29.12.2016
Poskytnutí informace dle zák.106-1999 Sb.pdf 13.12.2016 29.12.2016
Stanovení poplatku za odvádění odpadních vod v roce 2017.pdf 5.12.2016 21.12.2016
Rozpočtový výhled DSO Obecní voda.pdf 28.11.2016 14.12.2016
Rozpočtové provozorium DSO Obecní voda.pdf 28.11.2016 14.12.2016
Usnesení 15/2016 ze dne 16.11.2016.pdf 28.11.2016 14.12.2016
Změna č.3 rozpočtu Obce Hřibiny - Ledská na rok 2016.pdf 18.11.2016 4.12.2016
Pozvánka - veřejné zastupitelstvo 16/2016.pdf 17.11.2016 1.12.2016
Žádost okresního soudu.pdf
Volba přísedících u soudu.pdf
15.11.2016 23.12.2016
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.pdf 15.11.2016 1.12.2016
Veřejná vyhláška o doručení Nového návrhu Aktualizace č.1 ZÚR KHK.pdf 15.11.2016 1.12.2016
Záměr na prodej pozemků v k.ú.Velká Ledská.pdf 31.10.2016 16.11.2016
Pozvánka - veřejné zastupitelstvo 15/2016.pdf 31.10.2016 16.11.2016
Zaměr obce Hřibiny - Ledská na prodej čp.27 v Hřibinách.pdf 27.10.2016 12.11.2016
TZ -Podnikatelé, vyzvedněte si své autentizační údaje.pdf 20.10.2016 5.11.2016
Usnesení 14/2016 ze dne 8.9.2016.pdf 23.9.2016 9.10.2016
Změna č.2 rozpočtu Obce Hřibiny – Ledská na rok 2016.pdf 23.9.2016 9.10.2016
Zpráva o uplatňování ZÚR KHK v uplynulém období (červen 2014 – září 2016) návrh.pdf 23.9.2016 9.10.2016
Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.pdf 9.9.2016 25.9.2016
ČSÚ - strukturální šetření v zemědělství.pdf 9.9.2016 25.9.2016
Výzva k vyzvednutí zásilky Ribár Antonín.pdf 24.8.2016 9.9.2016
Varování před podvodnými SMS.doc 23.8.2016 31.12.2016
Výzva k vyzvednutí zásilky Jaroměřská Marie.pdf 23.8.2016 8.9.2016
Pozvánka - veřejné zastupitelstvo 14/2016.pdf 23.8.2016 8.9.2016
Exekuční příkaz Suchánek.pdf 23.8.2016 8.9.2016
Volby do zastupitelstev krajů 2016.pdf 8.8.2016 8.10.2016
Veřejnoprávní smlouva.pdf 27.7.2016 12.8.2016
Usnesení 13/2016 ze dne 22.6.2016.pdf 14.7.2016 30.7.2016
Pozvánka - veřejné zastupitelstvo 13/2016.pdf 6.6.2016 22.6.2016
Záměr obce Hřibiny - Ledská na prodej pozemků.pdf 6.6.2016 22.6.2016
Opatření obecné povahy_CZ05_s_oduvodnenim.pdf
373718001_1_Priloha5_k_OOP_CZ05_oduvodneni_a_opatreni.pdf
373718001_2_Priloha2_k_OOP_CZ05_rozhodnuti_o_namitkach.pdf
373718001_4_Priloha1_k_OOP_CZ05_text_PZKO.pdf
373718001_5_Priloha4_k_OOP_CZ05_stanovisko_SEA.pdf
373718001_6_Priloha3_k_OOP_CZ05_vyporadani_pripominek.pdf

3.6.2016

19.6.2016
Záměr obce Hřibiny - Ledská na prodej části pozemku.pdf 3.6.2016 19.6.2016
Upozorněni_pro_vlastníky_lesů - kurovec.pdf 3.6.2016 4.7.2016
Změna rozpočtu na rok 2016 č.1 .pdf 10.5.2016 26.5.2016
Nařízení obce 1-2016.pdf 10.5.2016 26.5.2016
Usnesení 12/2016 ze dne 21.4.2016.pdf 10.5.2016 26.5.2016
Daň z nemovitých věcí za rok 2016-1.pdf
Daň z nemovitých věcí za rok 2016-2.pdf
Daň z nemovitých věcí za rok 2016-3.pdf

25.4.2016

31.5.2016
Výkazy.pdf
Závěrečný účet 2015_DSO ORLICE.pdf
Zpráva z auditu.pdf
Plnění rozpočtu_DSO ORLICE k 31. 12. 2015.xls

12.4.2016

28.4.2016
DSO OV-prosinec 2015.pdf
Plnění rozpočtu - DSO k 31.12.2015.pdf
Závěrečný účet DSO OV.pdf
Zpráva o výsledku hospodaření DSO OV.pdf

11.4.2016

27.4.2016
Pozvánka - veřejné zastupitelstvo 12/2016.pdf 6.4.2016 21.4.2016
Závěrečný účet obce 2015.pdf 5.4.2016 20.4.2016
Záměr provést stavbu.pdf 31.3.2016 16.4.2016
Výzva k vyzvednutí zásilky Horváth.pdf 24.3.2016 8.4.2016
Výzva k vyzvednutí zásilky Neugebauer Leoš.pdf 22.3.2016 6.4.2016
Záměr na prodej domu čp. 27 v Hřibinách.pdf 17.3.2016 20.4.2016
Usnesení 11/2016 ze dne 3. 3. 2016.pdf 17.3.2016 2.4.2016
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015.pdf 4.3.2016 20.3.2016
Pozvánka - veřejné zastupitelstvo  11/2016.pdf 17.2.2016 4.3.2016
Návrh rozpočtu _DSO ORLICE na rok 2016.pdf 15.2.2016 1.3.2016
Návrh rozpočtu DSO Obecní voda na rok 2016.pdf 3.2.2016 19.2.2016
Výzva k vyzvednutí zásilky Neugebauer L.pdf 27.1.2016 12.2.2016
Výzva k vyzvednutí zásilky - Neugebauer.pdf 25.1.2016 10.2.2016
Oznámení o vydání opatření obecné povahy.pdf
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe.pdf
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry.pdf
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.pdf

15.1.2016

31.1.2016
Usnesení  č.10/2015 ze dne 29.12.2015.pdf 15.1.2016 31.1.2016
Rozpočet na rok 2016.pdf 5.1.2016 21.1.2016
Změna č.3 rozpočtu na rok 2015.pdf 5.1.2016 21.1.2016
Poděkování Královéhradeckému kraji.pdf 22.12.2015 31.12.2015
Pozvánka - věřejné zastupitelstvo 10/2015.pdf 15.12.2015 29.12.2015
Návrh změny rozpočtu č.3 na rok 2015.pdf 15.12.2015 29.12.2015
Návrh rozpočtu na rok 2016.pdf 15.12.2015 29.12.2015
Rozpočtový výhled 2017-2019.pdf 15.12.2015 29.12.2015