Změny ve vydávání cestovních dokladů od 1.července 20108

26.03.2019 12:23

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. Července 2018 ;
Změny ve vydávání­ cestovních pasů od 1. Července 2018