Programu rozvoje venkova

07.05.2018 08:00

MAS NAD ORLICÍ vyhlásila již 3. výzvu z Programu rozvoje venkova – příjem žádostí probíhá přes Portál farmáře 7.5. – 6.6.2018 v následujících opatřeních:

F3

PRV 3 – Rozvoj místní produkce

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

2 000 000,- Kč

F4

PRV 4 - Cesty v krajině (zemědělské)

 

Čl. 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská infrastruktura

1 000 000,- Kč

F5

PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

3 000 000,- Kč

F6

PRV 6 - Les pro odpočinek

Čl. 25 Neproduktivní investice v lesích

1 500 000,- Kč

F7

PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva

Čl. 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

2 000 000,- Kč

F8

PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli

Čl. 35, odst. 2, písm. c) Sdílení a zařízení strojů

2 000 000,- Kč

F9

PRV 9 - Podpora lokálního odbytu

čl. 35, odst. 2, písm. d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

2 000 000,- Kč