Oznámení občanům - Evidence odpady 2021

01.02.2022 11:22

NOVINKY V HLÁŠENÍ O PRODUKCI A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Letos jako každý rok mají původci odpadů povinnost zaslat hlášení o nakládání s odpady do systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností).

Je tu však několik změn, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Nyní lze roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2021 podávat do 28. února 2022 (původně do 15. února). Další novinkou je zvýšení limitu pro množství odpadů, od kterého je povinnost roční hlášení zpracovat a podat. Nově se tedy hlášení zpracovává, pokud původce odpadu vyprodukoval nebo nakládal s více než 600 kg nebezpečných odpadů (původně 100 kg odpadu) nebo více než 100 tunami ostatních odpadů. Toto množství se sčítá za všechny provozovny pod jedním IČ. Pokud tedy máte více provozoven, je potřeba veškeré odpady sečíst.

Provozovatel zařízení (s výjimkou skladu odpadu, kde je původce pod limitem 600 kg NO / 100 t OO) a obchodník má povinnost zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžně evidence za uplynulý rok. Provozovatel zařízení je povinen zaslat toto hlášení i v případě, že v zařízení nebylo po celý uplynulý rok nakládáno s odpady, aniž by byl provoz zařízení celoročně přerušen (tzv. nulové hlášení). Hlášení nezasílá, pokud provoz nebo činnost zařízení byly přerušeny po celý uplynulý rok.