Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

13.10.2021 14:28

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.pdf