Nová zelená úsporám - LIGHT

09.01.2023 00:00

Oprávnění žadatelé:

- vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby

+ všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně,

nebo domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení

Podporovaná opatření:

 

Aktivita (typ opatření)

Měrná jednotka

Dotace [Kč]

Zateplení fasády

běžný metr

6 000

Zateplení střechy

kompletní opatření

120 000

Zateplení stropu pod půdou

kompletní opatření

50 000

Zateplení podlahy na zemině nebo  nad nevytápěným suterénem

kompletní opatření

60 000

Výměna oken

1 ks výplně

12 000

Výměna vchodových dveří

1 ks dveří

18 000

 

 

Maximální částka dotace 150.000,-Kč na rodinný dům. Výše dotace 100%.

Podání žádosti:

Příjem žádostí bude otevřen 9. ledna 2023. Máte-li možnost, pusťte se do úprav svého obydlí již nyní. Dotaci lze vyplatit zpětně na realizace uskutečněné již od 12. září 2022.

Přílohy k žádosti:

  • Fotodokumentaci
  • Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám vypracují zástupci MAS
  • doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu
  • K žádosti budete též potřebovat potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.

 

Kontaktní osoby MAS:

Květa Filipová: kveta.filipova@nadorlici.cz 737 851 127


Bc. Martina Lorencová: martina.lorencova@nadorlici.cz  733 351 657

www.nadorlici.cz