KOTLÍKOVÉ DOTACE 2024

16.05.2024 09:41

Finanční podpora pro nízkopříjmové domácnosti v Královéhradeckém kraji na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3. a vyšší emisní třídu, pro které od 1.9.2024 vstupuje v platnost zákaz jejich provozu.

Příjem žádosti o dotaci již probíhá, a to od 2. 4. 2024 do 31. 8. 2024.

Žadatel musí splnit podmínku tzv. nízkopříjmové domácnosti, za kterou je považována taková domácnost, ve které všichni členové pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo žadatel či další osoba v domácnosti pobírá příspěvek na bydlení.

Vlastníci určených typů nemovitostí, tak mají poslední možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění.