Chodník Malá Ledská

30.01.2019 14:13

Vážení spoluobčané, Obec Hřibiny-Ledská připravuje projekt výstavby chodníku na Malé Ledské. Jedná se o dobudování cca 120m chodníku od Štěpánových přes zatáčku k autobusové zastávce. Chodník bude mít šířku 1,5m a bude přizpůsoben osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. V případě, že budete mít k tomuto připravovanému projektu pdněty či připomínky, obracejte se prosím na obecní úřad.