Chodník Malá Ledská

30.01.2019 09:32

Vážení spoluobčané,

 

informujeme Vás o záměru obce vybudovat chodník na Malé Ledské - dobudování chodníku v zatáčce k autobusové zastávce, který bude navazovat na stávající chodník vedoucí z centra obce. Předpokládaná délka chodníku je 120m a šíře 1,5m. Chodník bude přizpůsoben osobám s omezenou schopností orientace a pohybu. Bližší informace o záměru poskytne obecní úřad. Případné návrhy či požadavky taktéž směřujte na obecní úřad.

 

Aleš Libotovský, místostarosta