Ocenění za 1. místa ve zpětném odběru elektrozařízení v kategorii do 2000 obyvatel.

Ocenění za 1. místa ve zpětném odběru elektrozařízení v kategorii do 2000 obyvatel.